Mijn gezondheid en aandoeningen

Gezondheid is ons grootste goed. Helaas is mij dit niet in grote hoeveelheden gegeven. Ik deel mijn leven met een aantal lastige auto immuun aandoeningen die soms tot hele moeilijke complicaties kunnen leiden.

Gevolgen

Dit zorgt ervoor dat ik onder andere levenslang aan de anti stolling moet. Dit  heeft uiteraard invloed op de manier waarop ik naar het leven kijk.

Allemaal losse artikelen, geschreven vanuit ervaringsdeskundigheid . Om een indruk te geven van mijn leven.

Voor meer informatie over de ziektebeelden verwijs ik u graag naar de gecontroleerde sites van de diverse patiëntenverenigingen.

Mooie website’s om te bekijken

Denk bijvoorbeeld aan de website van de patiëntenvereniging NVLE

Of aan de website over aortadissectie

Of de website over het antifosfolipidensyndroom

 

Ook  is er een vereniging voor mensen  die op de IC hebben  gelegen en  hun  familie