Over Sander

Jeugd

Sander Otter is geboren in 1966 in het prachtige plaatsje Bergen. Mijn jeugd omschrijf ik als opgroeien in een uitdagende omgeving. Hoewel illegaal heb ik lange tijd als radio diskjockey programma’s gemaakt bij een lokale zender. Ik heb nooit geweten wat ik nou echt zou willen doen als ik later groot was. Een substantieel deel van mijn leven heb ik gewerkt in de horeca, maar omwille van mijn gezondheid heb ik later gekozen voor institutionele keukens.

Ziek

In 2006 werd ik zo ziek dat werken geen optie meer was. Twee jaar later kreeg ik officieel diagnose APS-het antifosfolipiden syndroom en een jaar daarna de diagnose SLE. Twee redelijk zeldzamee aandoeningen waar niet veel over bekend was in Nederland. Dit gaf me de richting die ik nodig had. Op zoek naar mijn eigen patiëntenvereniging kwam ik bij de NVLE terecht. Ik voelde mij daar als een vis in het water, voor mij als Otter niet geheel onbelangrijk. Ik beschouw mezelf als een prima netwerker, ook door mijn achtergrond in de horeca in staat om bijna iedereen te bereiken.

En dus…

Lang was ik bestuurslid en gaf ik lezingen over mijn aandoeningen in de hoop de bekendheid te vergroten. Ik deed dit Nationaal voor onze patiëntenvereniging maar ook internationaal als patiënt advocaat. Ook gaf ik voorlichting, interviews en gastcolleges. Vaak gratis, soms ook tegen een kleine vergoeding, maar altijd mijn verhaal!

Ik had een bescheiden internet onderneming die zich bezig hield met diverse aspecten van het internet.

Maar toen…

Uiteindelijk bleek ik teveel last te hebben van restverschijnselen van alle ontstekingen in mijn lijf, die de combinatie van actief in het land rondreizen om de vereniging te “promoten “en de verantwoordelijkheid van besturen niet meer mogelijk maakte, zodat ik in september 2019 al mijn vrijwillige functies heb neergelegd. Door middel van sporten in combinatie met een gezonde dosis rust en ontspanning probeer ik de restverschijnselen weer een beetje onderdrukt te krijgen. De optimist in mij gelooft dat dat zeker gaat lukken!